Saturday, February 18, 2012

சிறு துளி... (Update)

ஜனவரி 2006-ல் "சிறு துளி" என்ற பதிவு எழுதியிருந்தேன். ஆறு வருடங்கள் ஓடி விட்டன! சிறு துளிகளின் இன்றைய நிலவரம்.


கடந்த ஆறு வருடங்களில் பங்குச் சந்தை பல முறை சரிந்து நிமிர்ந்து விட்டது. இருந்தாலும் சிறு துளி போர்ட்போலியோ இது வரை 93% லாபத்தில் இருக்கிறது. பல சில்லரைக் காசுகள் சேர்ந்து $1,862!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...