Sunday, November 02, 2008

25 சதவிகித ஊழியர்களுக்கு வேலை இழப்பு?

அடுத்த ஒரு வாரத்தில் இந்தியாவில் சில நிறுவனங்களில் 25 சதவிகித ஊழியர்கள் வேலை இழக்கலாம் என்று ASSOCHAM (Associated Chambers of Commerce and Industry of India) கணித்திருக்கின்றது. முழு விபரங்கள் இங்கே.

தொடர்புள்ள இணைப்பு: இனி என்ன செய்யலாம்?

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...