Friday, October 10, 2008

அதிக கடனில் இருந்தால்…

கடன் சுமை அதிகமாக இருந்தால் அதை எப்படி சமாளிப்பது என்று யாஹூவில் எழுதியிருக்கிறார்கள். விபரங்கள் இங்கே. இது அமெரிக்காவில் வாழ்பவர்களுக்கு மட்டுமல்லாது, அனைவருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

கிரடிட் ரிப்போர்ட், balance transfer போன்ற சமாசாரங்கள் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பியாவில் வசிப்பவர்களுக்கு மட்டும் பொருந்தும்.

Related Link: பங்கு சந்தைகளால் பாதிக்கப்படும் மனது

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...